Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

LABORATORNÍ LISTY 2018 jsou věnovány všem, kteří hledají nové informace o naší laboratoři, naší práci, nebo nově zaváděných vyšetřeních.
Jednotlivá vydání Laboratorních listů si můžete prohlédnout, nebo uložit ve formátu PDF.

Archiv Laboratorních listů – rok 2015
Archiv Laboratorních listů – rok 2016
Archiv Laboratorních listů – rok 2017

č.24 Hemolyt. anémie

č.23 Aspergilóza

č.22 Meningok. infekce

č.21 ISAC

č.20 Vit. A a B

č.19 ATB 2017 A5

č.18 Chron. onem. ledvin

č.17 Regul. imun. systému

č.16 Eozinofilie

č.15 Problematika demencí

č.14 Helicobacter pylori

č.13 Práce s ident. údaji

č.12 Splenomegalie

č.11 Splenomegalie

č.10 Ery. Chrom. Thimi.

č.9 Kryptokokóza

č.8 Faktor VIII

č.7 Infekce kostí a kloubů

č.8 Faktor VIII

č.8 Faktor VIII

č.7 Infekce kostí a kloubů

č.6 Kyselina listová

č.5 Onemocnění HFMD – ruka, noha, ústa

č.4 Polyglobulie – Erytrocytóza

č.3 Biogenní aminy

č.2 Serotinin

č.1 Paraziti dodnes