Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

LABORATORNÍ LISTY 2019 jsou věnovány všem, kteří hledají nové informace o naší laboratoři, naší práci, nebo nově zaváděných vyšetřeních.
Jednotlivá vydání Laboratorních listů si můžete prohlédnout, nebo uložit ve formátu PDF.

Archiv Laboratorních listů – rok 2015
Archiv Laboratorních listů – rok 2016
Archiv Laboratorních listů – rok 2017
Archiv Laboratorních listů – rok 2018

č.3 Vulvovaginitis

č.2 Diabetes mellitus

č.1 ANEMIE IV