Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

LABORATORNÍ LISTY 2019 jsou věnovány všem, kteří hledají nové informace o naší laboratoři, naší práci, nebo nově zaváděných vyšetřeních.
Jednotlivá vydání Laboratorních listů si můžete prohlédnout, nebo uložit ve formátu PDF.

Archiv Laboratorních listů – rok 2015
Archiv Laboratorních listů – rok 2016
Archiv Laboratorních listů – rok 2017
Archiv Laboratorních listů – rok 2018

č.14 Barvení v hematol.

č.13 Klíšť. mening.

č.12 Infekce

č.11 Prion. choroby

č.10 INR

č.9 Addison chor.

č.8 ACTH

č.7 Esenc. tromb. ET

č.6 Alzh. choroba

č.5 Feochromocytom

č.4 Parodontitis

č.3 Vulvovaginitis

č.2 Diabetes mellitus

č.1 ANEMIE IV