'

Infekční choroba, kterou není radno podceňovat. Aneb co způsobuje tetanus, a jak zjistit, zda jste proti němu chránění?

Tetanus je akutní infekční onemocnění s neuromuskulárním postižením, které charakterizují tonicko-klo- nické křeče kosterní svaloviny. Etiologie Původcem tetanu je anaerobní, …

Nejčastější zoonózy u nás

Zoonózy jsou onemocnění přirozeně přenosná ze zvířat na člověka. Jejich původců je velké množství a jsou rozmanitého druhu. Třídění zoonóz je obtížné, jelikož při různých způsobech rozdělení se vždy najdou onemocnění, která se nedají jednoznačně zařadit. V aktuálním článku pozornost onemocněním přenášených vodou a potravinami.

Protrombinový čas

Protrombinový čas je také nazýván jako tromboplastinový čas, Quickův test. Jde o laboratorní koagulační test, který monitoruje zevní systém koagulace. Měří se čas, za který se vytvoří koagulum. Tento čas se dále přepočítává na protrombinový poměr a na mezinárodní normalizovaný poměr (INR).

Fibrinogen

Fibrinogen neboli koagulační faktor I je nezbytný při srážení krve, kdy dochází k postupné aktivaci koagulační kaskády a jejích faktorů. Fibrinogen, fibrin a jeho degradační produkty hrají důležitou roli v zánětech, agregaci krevních destiček, angiogenezi, obraně proti virovým infekcím, vasodilataci a vasokonstrikci, buněčné proliferaci, migraci buněk a procesu hojení.