'

Pojďte spolu s námi psát dějiny moderní medicíny

Věříme v sílu medicíny založené na důkazech, kde každý vzorek biologického materiálu pečlivě zpracujeme a proměníme v cenné informace, které následně pomáhají v rozhodovacím procesu při péči o každého pacienta.

Laboratorní výsledky Laboratorní žádanky Seznam vyšetření

Naše služby

Podpora obchodního týmu

Plně respektujeme specifika jednotlivých zdravotnických zařízení i přání a potřeby jejich provozovatelů. Veškeré námi poskytované služby vám nastavíme na míru, pro dosažení vaší maximální spokojenosti a co nejplynulejší integrace do vaší každodenní praxe.

Pro navázání spolupráce nás neváhejte kontaktovat, náš obchodní tým je připraven se vám plně věnovat.

Laboratorní diagnostika

Tu nejpreciznější laboratorní diagnostiku zajišťujeme v oblastech biochemie, mikrobiologie, hematologie, imunologie, molekulární biologie, cytologie, patologie, toxikologie, likvorogie a neurochemie.

Více informací o jednotlivých laboratořích naleznete zde.

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu je možné podstoupit na některém z našich odběrových míst a u našich spolupracujících zdravotnických zařízení.

Pro větší skupiny (např. zaměstnanců, sportovců apod.) poskytujeme po individuální domluvě také mobilní odběrový tým k testování např. COVID-19, který je připraven provést odběry přímo u vás.

Svoz a likvidace odpadu

Již od roku 1999 zajišťujeme profesionální likvidaci nebezpečného odpadu. Nejen svoz, samotná likvidace, ale i náročná administrativa s tím spojená, představují pro zdravotnická zařízení značnou zátěž. Rádi za vás veškeré tyto povinnosti vyřídíme, individuálně dle vašich potřeb, a samozřejmě také plně v souladu se zákonnými požadavky.

Pro likvidaci odpadu je nutné s naší společností uzavřít smlouvu, jejíž návrh vám rádi zašleme na vyžádání. Ceník likvidace nebezpečného odpadu najdete na tomto odkazu.

Svoz vzorků

Pro všechna spolupracující zdravotnická zařízení zajišťujeme denně odvoz vzorků biologického materiálu. Vždy na základě dohodnutého harmonogramu, který nejlépe vyhovuje provozu daného zařízení s ohledem na specifika požadovaného vyšetření.

Svoz vzorků plánujeme vždy tak, aby bylo zaručeno co nejrychlejší zpracování v našich laboratořích, přičemž transport probíhá v souladu se všemi bezpečnostními a hygienickými předpisy a při dodržování požadované teploty. Rádi pro vás také zajistíme statimová vyšetření po předchozí dohodě.

Rychlý přístup k výsledkům

Naším cílem je poskytovat výsledky vyšetření v co nejkratší možné době od přijetí vzorků do našich laboratoří. Výsledky předáváme ihned po jejich uvolnění, abychom co nejvíce minimalizovali čekací dobu. Předání výsledků je možné jak v tištěné podobě, prostřednictvím svozové služby, či poštou a také elektronicky.

Prostřednictvím našeho elektronického rozhraní má lékař k výsledkům okamžitý přístup, a to i s možností importu výsledků do svého ambulantního programu. Uvolňování výsledku provádíme během celého dne, a tak jsou vám k dispozici ihned po jejich kontrole lékařem.

Odborné laboratorní poradenství

Náš tým laboratorních specialistů je vám k dispozici k zodpovězení vašich dotazů či nejasností v rámci laboratorní diagnostiky.

Dejte nám vědět, jak můžeme pomoci právě vám.

Praní prádla

I tato zdánlivá drobnost, jako je praní prádla ze zdravotnických zařízení, má svá specifika a je zapotřebí, aby bylo zajištěno spolehlivým dodavatelem, který bude garantovat jeho včasné dodání pro pokrytí dostatečného množství ke každodennímu provozu.

Prádlo pro vás vyzvedneme, zajistíme jeho náležité vyprání i zpětný dovoz do vašeho zdravotnického zařízení.

Interní audity

Zajistíme pro vás zavedení systému kvality i do vašeho zdravotnického zařízení. Jsme profesionálové orientující se v aktuálně platných vyhláškách Ministerstva zdravotnictví a rádi vám se vším poradíme a připravíme spolu s vámi nezbytnou dokumentaci potřebou k úspěšnému zvládnutí interního auditu.

BOZP

Bezpečí a ochrana zdraví jsou naší prioritou nejen v pracovním prostředí, právě tam jim však často nebývá věnována náležitá pozornost. Povinnost školení zaměstnanců o BOZP nám ukládá zákoník práce, jste si ale jisti, že jsou vaši zaměstnanci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci skutečně dobře proškoleni?

Připravíme pro vaše pracoviště nejen řádné proškolení a potřebnou dokumentaci, ale budeme vám k dispozici také kdykoliv ke konzultacím, aby vaše zdravotnické zařízení splňovalo veškeré požadavky právních předpisů v oblasti BOZP.

Účetnictví

Pro úspěšné fungování ve zdravotnictví je nezbytně nutná také dostatečná orientace v prostředí úhradových vyhlášek, regulačních omezení a dalších úskalí, které s sebou administrativa zdravotnických zařízení přináší.

Přes 20 let zkušeností s účetnictvím pro tato zařízení z nás dělá spolehlivého partnera s tou nejlepší možnou znalostí prostředí a také s ohledem na vztahy definované mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami. Již není třeba mít jakoukoliv nejistotu ve vedení účetnictví či vyúčtování pro pojišťovny, poradíme vám se správnou interpretací i optimálním nastavením vašich účetních procesů.

IT podpora

I v oblasti informačních technologií jsme připraveni vám zajistit funkční řešení pro vaše zdravotnické zařízení, a to vždy při zachování maximálního uživatelského komfortu. Věříme v sílu moderních technologií a nepřetržitě pracujeme na zlepšování a modernizaci celého procesu námi poskytovaných služeb. Přinášíme také neustále nová řešení.

Věděli jste například, že jsme vůbec první laboratoří, která přinesla na český trh elektronickou žádanku do ambulance? Námi nabízená IT podpora je velice široká a jsme připraveni připravit řešení na míru i právě pro vás.

Podpora na dálku

Pro naši podporu na dálku, využijte prosím program TeamViewer.

 

Ambulantní služby

Služby lékařských odborníků poskytujeme hned v několika odbornostech: hematologie, gynekologie, alergologie a imunologie, foniatrie, audiologie a ORL. Naši specialisté jsou připraveni vám poskytnou tu nejlepší dostupnou péči.

U nás najdete vše od preventivní péče, přes precizní diagnostiku, až po individuální léčebná řešení a dlouhodobou dispenzární péči.
Více informací o jednotlivých ambulancích naleznete zde.

Spolupracujeme se stovkami lékařů

Naše preciznost je základem vaší spolehlivé diagnostiky. Spolupracujeme se stovkami lékařů a zdravotnických zařízení.
Staňte se I VY jedním z nich.

Co pro vás můžeme udělat?