Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Vážení kolegové,

nabídku našich laboratorních služeb doplňujeme od 15.6.2015 o služby patologie vč. zpracování histopatologických vzorků.
Garantem a vedoucím akreditované patologické laboratoře patologie je MUDr. Jiří Voženílek.
Svoz vzorků, jejich zpracování a zpětná distribuce výsledků je stejná jako u ostatních laboratorních vyšetření, výsledky Vám budou
k dispozici v naší aplikaci LabWeb, stahování výsledků do Vašich PC a programů je realizováno stejnou cestou jako je tomu u ostatních vyšetření (LabNet, MISE) a výsledky dostanete samozřejmě i v tištěné podobě.

Dotazy na práci naší patologické laboratoře Vám rádi kdykoliv odpovíme na známých kontaktech, přímé kontakty do laboratoře jsou:

318 621 188, 602 277 933 pracovna primáře
315 639 422 kancelář oddělení
315 639 423 laboratoř
315 639 425 pitevna

Těšíme se na další spolupráci.