Jsme profesionály v likvidaci nebezpečného odpadu již od roku 1999. Likvidace nebezpečného odpadu dnes zahrnuje nejenom vlastní likvidaci, ale také náročnou administrativu, kterou jsme schopni za Vás vyřešit tak, aby splňovala všechny zákonné požadavky a Vaše potřeby. Pro likvidaci nebezpečných odpadů jsme připravili více než 300 spolupracujících ambulancí a pravidelně jim zajišťujeme likvidaci nebezpečného odpadu “na klíč”.

Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o. je k nakládání s nebezpečnými odpady oprávněna dle Koncesní listiny, vydané MM Karlovy Vary, ŽÚ a rozhodnutím KÚKK č. j. 3038/ZZ/10 ze dne 14. 10. 2010.

Naše společnost likviduje následující druhy odpadu:

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo z prevence nemocí lidí

180101 – Ostré předměty (kromě čísla 180103)
180102 – Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv
180103 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180104 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
180106 – Chemikálie, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky
180107 – Chemikálie neuvedené pod číslem 180106
180108 – Nepoužitelná cytostatika (vč. exspirovaných očkovacích látek – nezbytné je vyplnění žádosti se souhlasem pro MZČR)
180109 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180108

Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

180201 – Ostré předměty
180202 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180203 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Obaly

150110 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202 – Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.

Pro likvidaci odpadu je nutné s naší společností uzavřít smlouvu, jejíž návrh Vám zašleme na vyžádání.
Nedílnou součástí smlouvy je kopie Koncesní listiny jako oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady.

Co je dobré o likvidaci odpadu vědět?

Likvidace odpadů se řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhláškou 381/2001 Sb., k dispozici je i Metodický pokyn k nakládání s odpady ve zdravotnictví. Ve své ordinaci nebo provozovně musíte mít identifikační list nebezpečného odpadu a musíte vést průběžnou evidenci o likvidaci odpadu. Identifikační list se vztahuje na nebezpečný odpad s katalogovým číslem (obvykle 180103, 180101, 180109) – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (sem spadá právě biologicky kontaminovaný odpad z Vaší ordinace). Při odvozu nebezpečného odpadu, který Vám zajišťuje naše společnost, požadujte od řidiče vždy tiskopis Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. Maximální přepravované množství by nemělo přesáhnout 300 kg a smí být přepravováno pouze v kontejnerech obalové skupiny II, které dostanete na vyžádání v laboratoři. Obal (nádoba) musí splňovat následující požadavky: Nádoba musí být uzavřena plombovým uzávěrem, který slouží ke 100 % zabezpečení proti náhodnému otevření. Každá nádoba musí mít certifikát o spalitelnosti. Dále je označen štítkem, na kterém je vyznačeno:

1. katalogové číslo odpadu
2. třída nebezpečnosti
3. údaje o původci
4. datum převzetí

Naše společnost likviduje odpad pouze v nádobách, které výše uvedené požadavky splňují. Kontejnery, které od nás obdržíte, jsou vždy vybaveny uvedenými štítky. Nepřebíráme od klientů jiné nádoby, než které dodáváme, z důvodů dodržení výše uvedených kritérií na nádoby pro likvidaci nebezpečného odpadu.Při každém odevzdání nádoby s biologickým odpadem Vám bude předán Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, který slouží k prokázání o správné likvidaci biologického odpadu z Vaší strany.
Pokud za rok vyprodukujete větší množství odpadu než 600 kg, jste povinni PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE ISPOP zaslat Hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok a to nejpozději do 28. února následujícího roku.

Nevíte-li si rady nebo potřebujete-li vědět cokoliv jiného, neváhejte nás kontaktovat.