Pro všechna spolupracující zdravotnická zařízení poskytujeme svoz odebraného biologického materiálu do našich laboratoří. Svoz je koncipován tak, aby časová dostupnost navazujícího výsledku byla co nejkratší a pro zdravotnické zařízení nejefektivnější. Současně zajišťujeme přepravu nebezpečného odpadu ze spolupracujících zdravotnických pracovišť, přepravu zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními a distribuci výsledků laboratorních vyšetření.