'

lab. listy_2107_pż°strojovā stanoven° 5. pop. diff