Mezi sjednocující prvek vyšetření ve všech laboratorních odbornostech patří diagnostika molekulární biologie. Izolační postupy včetně automatické izolace umožňují detekci širokého spektra extrahumánního genomu z různých typů materiálů. Laboratoře jsou vybaveny několika typy detekčních zařízení pro PCR analýzu a to včetně real-time PCR a kvantitavních stanovení jako jsou např. virové nálože virů hepatitis B nebo C. K dispozici jsou i multiplexová řešení, umožňující detekci více patogenů v rámci jediné reakce, čímž se dostupnost vyšetření několikanásobně zvyšuje. Laboratoře jsou od roku 2010 akreditovány dle ČSN ISO 15189.