Laboratoř likvorologie a neurochemie je multidisciplinární laboratoří zaměřenou na analýzu mozkomíšního moku a vyšetření prováděných na základě neurologických indikací. Laboratoř provádí široké spektrum analýz od cytologických vyšetření, biochemické a imunologické markery spojené především s diagnostikou zánětu a destrukce CNS, široké spektrum mikrobiologických vyšetření včetně konfirmačních testů a přímých průkazů agens. Významnou část pak tvoří vyšetření autoprotilátek specifických pro CNS. Laboratoře jsou od roku 2010 akreditovány dle ČSN ISO 15189.