Imunologické laboratoře mají k dispozici portfolio více než 100 diagnostických metod a testy pro více než 1000 specifických IgE. Moderní diagnostické metody zahrnují průtokovou cytometrii včetně diagnostiky méně četných CD znaků, imunofluorescenční průkaz protilátek a autoprotilátek, diagnostiku cytokinů, rozsáhlé portfolio testů pro alergologii, nefelometrickou diagnostiku proteinů akutní fáze a stanovení protilátek v infekční serologii včetně raritních infekčních agens. Samozřejmostí jsou konzultační služby a možnost návaznosti na alergologické a imunologické specialisty včetně ambulancí. Laboratoře jsou od roku 2010 akreditovány dle ČSN ISO 15189.