Hematologické laboratoře ve svém portfoliu zahrnují veškerá hematologická vyšetření, bez kterých se moderní hematologie neobejde. Svým rozsahem pokrývají požadavky primární péče, lůžkových a akutních služeb i vysoce specializovaných ambulancí jako jsou hematologie, genetika nebo onkologie.

Portfolio vyšetření zahrnuje i diagnostiku transfúzní medicíny včetně vyšetření krevních skupin, screeningu protilátek nebo jejich typizaci. Moderní přístrojové vybavení a tým profesionálů garantuje kvalitní hematologické výsledky včetně konzultací k patologickým nálezům nebo s návazností na naše hematologické ambulance. Laboratoře jsou od roku 2006 akreditovány dle ČSN ISO 15189.