Laboratoře klinické cytologie se zabývají oblastmi vyšetření screeningu karcinomu děložního hrdla, vyšetřováním v gynekologické cytologii a likvorovou cytologií. V portfoliu vyšetření je i stanovení HPV (lidského papilomaviru) včetně genotypizace vysoce rizikových typů.

Pracoviště gynekologické cytologie úzce spolupracuje s gynekology a Centrem gynekologicko-onkologické prevence. Laboratoře jsou schváleny k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla Ministerstvem zdravotnictví ČR a autorizovány Národním autorizačním střediskem klinických laboratoří.