Biochemické laboratoře jsou koncipovány s akcentem na rychlou dostupnost výsledků a zároveň vybaveny pro široké spektrum vyšetření a velké počty analýz tím nejmodernějším diagnostickým vybavením. Spektrum vyšetření zahrnuje více než 150 různých analytů zpracovávaných ze všech biologických materiálů. Laboratoře zajišťují vyšetření rutinních biochemických analytů, široké spektrum hormonů, tumorových markerů, vitamínů, vzácných analytů a funkčních testů včetně dechových.

Součástí všech vyšetření jsou konzultační služby dostupné po celou pracovní dobu laboratoří. Laboratoře spolupracují s klinickými genetiky v oblasti vyšetření vrozených vývojových vad a to ve screeningu I. i II. trimestru nebo jejich kombinovaných vyhodnocení. Laboratoře jsou od roku 2006 akreditovány dle ČSN ISO 15189.