Hematologická ambulance poskytuje komplexní diagnosticko-léčebnou a dispenzární péči pro pacienty s neonkologickými hematologickými onemocněními (anemie apod.), s hematologickými malignitami s navazující péčí na pracoviště vyššího typu, s poruchami hemostázy (trombocytopenie, poruchy koagulace), s tromboembolickými příhodami (trombóza, embolie). Lékaři v ambulanci řídí a kontrolují antikoagulační terapii, zajišťují diagnostiku, dispenzarizaci a případnou terapii u vrozených a získaných trombofilních stavů.