Centrum gynekologicko-onkologické prevence je specializovanou konziliární ambulancí, do které přichází pacientka obvykle na základě abnormálního nálezu z onkologické cytologie nebo na základě běžného kolposkopického vyšetření. Při vyšetření je provedena kolposkopická expertíza s navazující laboratorní diagnostikou a stanovením diagnózy včetně dalšího postupu léčby. Centrum gynekologicko-onkologické prevence úzce spolupracuje s ošetřujícím gynekologem pacientky.